Over Barbaar Educatie

Barbaar Educatie ontwikkelt digitaal en analoog lesmateriaal. Het materiaal is gericht op geschiedenis, met soms uitstapjes naar de beeldende vakken.

Ons uitgangspunt is dat onderwijs draait om het verbeelden van kennis. Wanneer leerlingen in staat zijn zich een voorstelling van de leerstof te maken, kunnen zij het begrijpen en zich eigen maken. Vroeger zorgden de schoolplaat en de wandkaart ervoor dat de leerlingen een beeld hadden van de Slag bij Nieuwpoort of de omvang van het Romeinse Rijk. In de 21e eeuw leven we in een samenleving die doordrongen is van digitale middelen als het digibord, tablet, smartphone en de pc. Deze middelen kunnen de geschiedenis op een unieke manier beeldend, interactief en inzichtelijk maken.

Hayo van Reek is docent geschiedenis, beeldende vakken en maatschappijleer en heeft daarnaast een achtergrond in game design. Binnen Barbaar houdt hij zich naast de vakinhoud bezig met tekenen en programmeren.
Frank Menzel studeerde Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor Barbaar doet hij onderzoek en schrijft hij teksten. Naast zijn activiteiten voor Barbaar schrijft hij samen met historicus Ewout Klei aan een geschiedenis van de PSP.
Patrick Kortleven is docent geschiedenis en maatschappijleer en houdt zich vooral bezig met het testen van lesmateriaal.